Logo Universiteit Utrecht

Onderzoeksparade

Workshops

 

Tijdens de Onderzoeksparade 2017  worden er meerdere workshops gegeven. De workshops worden verzorgd door verschillende experts. Deze experts zullen je kort meenemen bij hun ervaring met hun eigen onderzoek en je inhoudelijk vertellen over hun onderzoeksgebied. Daarnaast zullen zij kort belichten hoe zij omgaan met maatschappelijke relevantie: hoe leggen zij hier de focus op en waar lopen zij tegen aan? Hieronder staan de verschillende experts met een korte uitleg over hun onderzoeksfocus en de inhoud van de workshops die zij gaan geven. De workshops die omschreven zijn in het Engels zullen ook in het Engels gegeven worden.

During the Researchparade 2017 different workshops will be given. The workshops will be organized by different experts. These experts will tell you shortly about their experience in their own research and will tell you everything about their researchsubject. Moreover, they will speak shortly about how they deal with societal relevance; where do they look for and which problems do they encounter? Below are the different experts with a short explanation of their researchfocus and the content of the workshops they will be giving. The workshops that are described in English will also be given in English. 

Toon Taris – Burnout en bevlogenheid: Hoe blijf (of kom) je aan de goede kant van de streep?

Recente cijfers laten zien dat tegenwoordig relatief veel jongeren verschijnselen van burnout rapporteren. Maar wat is burnout precies, wat zijn de oorzaken, en wat kan je doen om weer aan de goede kant van de streep – richting bevlogenheid – te komen? In deze workshop gaan we eerst kort in op de achtergronden van burnout en bevlogenheid, inclusief de in Utrechts onderzoek bestudeerde oorzaken. Daarna vullen de deelnemers een korte vragenlijst in waarmee zij hun eigen niveau van bevlogenheid/burnoutklachten kunnen vaststellen. Vervolgens zullen we nagaan wat deelnemers zoal kunnen doen om het risico van een burnout te verkleinen/de kans om bevlogen te raken te vergroten.

Fenella Fleischman – Creating societal impact with research on religion and immigrant integration

This workshop will introduce participants to recent research about the role of religiosity for the integration of Muslim minorities in Europe, and to the challenge of creating societal impact even  if – or maybe because – the topic under study is high on the public and political agenda. The overarching research question ‘how important is religion for immigrant integration in Europe?’ will be introduced in the context of scientific and societal debates that started in the 1990’s and took off after 9/11 2001. After presenting findings from several studies about the association between the level of religiosity and integration in various societal domains of first- and second-generation Muslim immigrants, the workshop will address the tricky question of how the lessons learned can be effectively communicated to the general public and to policy makers.

Kees van den Bos – Trust in the law and primingresearch

Recent debates have questioned the robustness of priming effects in experimental social psychology and the behavioral sciences. Here I present results from two randomized controlled field experiments conducted in courtrooms among actual litigants that may contribute to the understanding of priming effects and the methodological and conceptual advancement of behavioral and legal research. Specifically, we examine when perceptions of how fairly litigants feel individual judges have treated them during court hearings are positively associated with their trust in judges and legitimacy of judges. We test this issue by means of experimental (“priming”) manipulations. Given the reliable effects and the relatively large time frames in which the experimental manipulations had effects on litigants’ post-hearing responses the results can serve an important role in the recent discussion on the robustness of priming effects. I will discuss implications for the possible integration of the social/behavioral sciences and the study of law..

Peter Lugtig – Al die methoden en technieken. Wat heb je daar nu aan als je later geen onderzoeker wordt, maar bijvoorbeeld beleidsmaker? Ook daar zijn onderzoeksvaardigheden ontzettend belangrijk!

In deze workshop gaan we in op het probleem hoe je vluchtelingen succesvol aan werk zou kunnen helpen als ze een verblijfsstatus hebben gekregen.
Voordat je beleid kunt maken om vluchtelingen aan werk te helpen, is het nodig eerst duidelijk te krijgen wat het probleem is, hoe groot dat is, bij welke groepen het probleem speelt, en wat je er aan zou kunnen doen. In kleine groepjes duiken jullie in een kleine selectie gegevens die in de afgelopen jaren zijn verzameld over het succes van vluchtelingen op de Nederlandse arbeismarkt. Wat voor informatie valt hier uit te halen? Zijn de cijfers meteen te gebruiken? Zo niet, hoe kun je dan je kennis uit de Bachelor op het gebied van methoden en technieken gebruiken om meer te leren?

Tobias Stark – Basisschool interventies om racistische vooroordelen te verminderen

Er is een toenemend aantal “zwarte en witte” scholen in Nederland die bijna exclusief bestaan uit kindmigranten of exclusief etnisch Nederlandse kinderen. Dit kan problematisch zijn omdat onderzoek laat zien dat contact tussen etnische groepen de meest effectieve manier is om vooroordelen te verminderen en sociale en culturele vaardigheden te stimuleren. De Nederlandse regering heeft echter in 2011 besloten om de integratie binnen scholen niet meer te stimuleren. Om deze reden is het personeel binnen scholen nu opzoek naar alternatieve manieren om de intergroep attitudes en vaardigheden te verbeteren. In deze workshop zullen we deze huidige situatie bediscussiëren, onderzoeken waarom en of interventieprogramma’s nodig zijn, welke wetenschappelijke inzichten de ontwikkeling van zulke programma’s kunnen sturen en brainstormen over hoe deze interventies er uit zouden kunnen zien.

Stijn Sieckelinck – Social strategies for resilient identities

In their reaction to terrorist violence, governments are expected to use force based on their monopoly on violence (and threat of violence). Deterrence and repression are generally thought to be most effective in immediate reaction to violence and are employed to strengthen the position of democratically elected governments in specific times of great societal concern. However, less is known about its effects in the longer term[1] and few studies have been conducted on its impact on preventative work in educational or care settings.[2]

In this research project, the schools’, youth work’s and religious(ly) inspired institutions’ possibilities and limits of reacting from an educative and collective (with parents and police) approach against (possible) developing radicalisation (expressed offline or online) are explored. Is there an alternative to the authorities’ threat with force in the early stage of interest or engagement? What does the more authoritative response exactly look like in different social-educational contexts? What are the consequences for cooperation between actors from different sectors? In dealing with these questions, special attention is paid to how social media and internet impact the relationships.

Mara Yerkes –  Combining work and care: how work-family policies matter 

Lauren: mom to Hannah (4) and Henry (2). Works 32 hours a week at a supermarket. Married to Tim, a full-time truck driver. Lauren’s parents watch the kids, but their health is declining. So now what? Formal care? Isn’t that too expensive? And is formal care a good idea for their kids? Individuals like Lauren struggle everyday to combine a paid job with care responsibilities, even when policies like childcare, parental leave or flexible working are in place to make it easier. During this workshop, we will focus on the extent to which work-family policies (parental leave) truly enable mothers and fathers to combine work and care and whether this differs for men and women. Following an introduction to the Dutch case, we will work on comparing leave policies across several countries (chosen by the participants). Participants are requested to bring a laptop or tablet with a wireless Internet connection.

Bodine Romijn – Inclusive education and SOcial support to Tackle Inequalities in Society

Vanaf 1 januari 2017 financiert de Europese Commissie het driejarige onderzoeksproject ISOTIS: Inclusive education andSOcial support to Tackle Inequalities in Society. Het hoofddoel van het project is om bij te dragen aan effectief beleid en praktijkontwikkeling op verschillende niveaus om efficiënt vroeg ontstane en aanhoudende educatieve ongelijkheid tegen te gaan. Aan het ISOTIS onderzoek nemen maar liefst 17 partners uit 10 verschillende landen deel. In totaal komt dit dus neer op een onderzoeksteam van ruim 50 mensen (van PhD studenten tot aan professors) uit verschillende disciplines zoals pedagogiek, onderwijskunde, economie, sociologie, psychologie, etc.  Aangezien het project net van start is gegaan, zijn er nog weinig resultaten te delen. Daarom zal er in de workshop vooral worden ingaan op wat er allemaal bij zo’n groot internationaal onderzoek komt kijken en gaan we in discussie over het onderwerp ‘onderwijs en sociale ongelijkheid’.

Regina van den Eijden – Sociale mediagebruik van jongeren in relatie tot hun concentratievermogen en schoolprestaties

Uit onderzoek van het SCP blijkt dat één op de zes jongeren zichzelf verslaafd vindt aan sociale media. Daarnaast geeft 39% procent aan dat dit sociale mediagebruik ten koste gaat van hun concentratievermogen en vindt één op de vijf jongeren dat het een negatieve invloed heeft op hun schoolresultaten (Kloosterman & Van Beuningen, 2015).  In deze workshop zal eerst ingegaan worden op recente cijfers met betrekking tot het sociale mediagebruik van jongeren in relatie tot hun concentratievermogen en schoolprestaties. Daarna wordt gekeken hoe het zit met het sociale mediagebruik van de deelnemers en of hierbij sprake is van compulsief gebruik. Tot slot zal op een interactieve wijze de vraag centraal staan wat ouders kunnen doen om compulsief sociale mediagebruik van hun (adolescente) kinderen te helpen voorkomen.

Jaap Bos  – Do the wrong thing. Ethiek in de wetenschap

In deze workshop wil ik graag met de deelnemers van gedachten wisselen over de manieren waarop het onderwerp ‘ethiek in de wetenschap’  het beste onder de aandacht van studenten in de sociale wetenschap kan worden gebracht. Ik begin met een korte inleiding, waarin ik de relevantie van het onderwerp zal aangeven. Vervolgens wil ik aan de hand van een voorgenomen en nog op te zetten ‘leerlijn ethiek’ met groepjes studenten (en docenten) enkele concrete ideeën uitwerken die kunnen bijdragen aan de invulling van dit project. Ethiek: wat wel en wat niet? Maar ook hoe? En: welke middelen lenen zich voor een onderwijssituatie, en welke niet? Met andere woorden: deze workshop gaat over onderwijs in progress! Een uitgelezen kans om met je creatieve en constructieve ideeën op de proppen te komen!

Marieke Adriaanse – Why and When we Make up Excuses for Behaving Bad

Do you ever make up excuses to not have to go to the gym? Or do you ever allow yourself a treat because you worked so hard all day or because you needed to cheer yourself up? If you are like most people, you will probably recognize some of these examples, or at least, the fact that we sometimes try to justify unwanted behavior. Justification processes are particularly relevant in relation to people’s attempts to exert self-control over their behavior. For example, we may engage in justification processes when we fail to act in line with our long-term goals (e.g.. a dieting goal) and instead fall for short-term pleasures (e.g., eating a delicious but calorie rich cake). In this workshop, I will discuss recent evidence from the ‘science of justification’. I will explain how justification processes are sometimes actively used when people want to engage in behaviors that violate their long-term goals, but I will also discuss recent studies showing that justification processes are engaged in more spontaneously when people are confronted with behavior that violates their long-term goals. After discussing these two types of justification processes, I would like to invite the audience to join me in thinking about the potential long-term effects of these justification processes and about whether they  may ultimately be adaptive or harmful to self-control.

In 2016 hebben de volgende experts tijdens de Onderzoeksparade gesproken:

Jaap Bos, Jan van Tartwijk, Marian Jongmans, Lex Wijnroks, Marcel van Aken, Inge van der valk, Minet de Wied, Susan Branje, Peter Lugtig, Denise de Ridder, Kees van der Bos, Chris Dijkerman, Rob Horjus, Diederik Raven, Vincent Buskens en Jochem Thijs.