Logo Universiteit Utrecht

Onderzoeksparade

Programma

13:30 – 14:30 Opening Onderzoeksparade door Colette Bos

De onderzoeksparade zal worden afgetrapt met Colette Bos, coördinator van de Nationale Wetenschapsagenda, als keynote speaker.  De Nationale Wetenschapsagenda richt zich op vernieuwend onderzoek dat plaatsvindt in de verbinding tussen verschillende wetenschapsvelden en de wetenschap en maatschappij. Maatschappelijke relevantie en diepgravend wetenschappelijk onderzoek zijn namelijk geen tegenstelling, maar gaan juist samen. Doordat iedereen in Nederland in het voorjaar van 2015 zijn of haar vraag voor de Nederlandse wetenschap kon indienen, is de Nationale Wetenschapsagenda een product van iedereen. De verbinding tussen de samenleving en de wetenschap is meer dan alleen het communiceren van onderzoeksresultaten. Vraagstukken buiten de wetenschap kunnen inspireren tot wetenschappelijke onderzoeken en mensen buiten de wetenschap kunnen meehelpen om data te verzamelen zoals gebeurd bij ‘citizen science’. De Nationale Wetenschapsagenda brengt mensen en ideeën rond bepaalde thema’s bij elkaar in een route. In deze routes wordt vanuit verschillende invalshoeken naar complexe vraagstukken gekeken. Ook de sociale wetenschappen maken hier de verbinding met veel andere disciplines, bijvoorbeeld door te kijken hoe mensen samenleven in een CO2-neutrale omgeving of wat ‘brein-vriendelijk’ lesmateriaal is.

Presentatie door Colette Bos, coördinator Nationale Wetenschapsagenda. IMG_6340_squareColette Bos is gepromoveerd aan de Universiteit Utrecht bij de groep Innovatiewetenschappen, faculteit Geowetenschappen. Na haar onderzoek over de invulling van maatschappelijke doelen in wetenschapsbeleid is zij gaan werken bij het secretariaat van de Nationale Wetenschapsagenda en bij NWO, de Nederlandse organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek.

14:30 – 15:30 Workshop ronde 1

Meer informatie over de workshops is te vinden op de pagina “workshops”.

15:30 – 16:00 Pauze

16:00 – 17:00 Workshop ronde 2

Meer informatie over de workshops is te vinden op de pagina “workshops”.

17:00 – 18:00 Markt en borrel

Tijdens de borrel zal er een markt zijn waar verschillende onderzoeksorganisaties zichzelf presenteren en hun maatschappelijke relevantie laten zien.