Logo Universiteit Utrecht

Onderzoeksparade

Media

DUB

FSW

Lecturenet

 

 


 

3 maart 2016

Verslag van de eerste Onderzoeksparade

Onderzoeksparade: “Nu snap ik wat mijn docent doet als hij niet in de collegezaal staat.”

Stel, je hebt een interventie ontwikkeld om jongeren waarmee het niet goed gaat weer op het rechte pad te helpen. Op zomerkamp, samen met andere jongeren, dat moet hen gaan helpen. Lichamelijk bezig zijn. Discipline, optrekken met je peers, saamhorigheid. Na een aantal jaar laat je de effectiviteit van die interventie onderzoeken. Wat blijkt? De controlegroep (jongeren met vergelijkbare problemen die niet op zomerkamp zijn geweest) doet het beter dan de jongeren die wel zijn geweest. Die laatsten gebruiken bijvoorbeeld meer drugs en worden vaker gearresteerd. ‘Op kamp met je peergroup’ bleek voor de doelgroep (jongeren met probleemgedrag) dus juist geen goed idee. Zonde van het geld en de moeite, en doodzonde voor de jongeren en hun omgeving. Met dit verhaal (een studie van Thomas Dishion) had Bram Orobio de Castro in zijn openingslezing gelijk een mooi voorbeeld te pakken om te illustreren waarom het zo belangrijk is om vooronderstellingen wetenschappelijk te toetsen. En dan blijkt gelukkig ook dat andere interventies wel helpen om problemen van jongeren te behandelen.

Dominee-achtige oproep

Orobio de Castro hield voor de studenten een warm pleidooi voor wetenschappelijke studie en het zoeken naar evidentie. Hij deed een oproep die hij zelf kwalificeerde als ‘dominee-achtig’: “De kern van een wetenschappelijke opleiding is dat je je een onderzoekende blik aanleert. Slik niets voor zoete koek, maar stel alles ter discussie: ‘Is dat wel zo? Klopt die aanname wel?’ Daarmee ben je natuurlijk wel snel de zeikerd in een gezelschap, maar er is gewoon veel behoefte aan kritisch nadenken.”

Aan de slag tijdens workshops

Na de lezing en lunch volgden drie workshoprondes, verzorgd door hoogleraren en andere wetenschappers. Marcel van Aken gaf bijvoorbeeld een workshop over persoonlijkheidspathologie, waarbij hij vertelde over zijn onderzoek voor de Reinier van Arkelgroep. “Onderzoek is belangrijk: om kennis op te bouwen, voor diagnostiek, om te kunnen behandelen en om de effectiviteit van interventies te toetsen.” Na een minicollege gingen de studenten in rollenspelen aan de slag met issues waarmee je in de onderzoekspraktijk te maken kunt krijgen. Aan een patiëntengroep uitleggen wat zij hebben aan medewerking aan een onderzoek, bijvoorbeeld. Of aan bestuurders van een zorginstelling uitleggen waarom er geld nodig is voor een bepaald onderzoek.

Praten met onderzoekers

Tussen de rondes door konden de studenten in het ‘Onderzoekscafé’ in de Senaatszaal vragen stellen aan (research)masterstudenten en promovendi. De reacties op de middag waren enthousiast: “Je leest wel over onderzoek, maar nu zie je de mensen erachter.” “Ik hoorde nu pas dat onderzoekers niet alleen artikelen lezen, ze komen ook echt in de praktijk.” “Nu snap ik wat mijn docent doet als hij niet in de collegezaal staat.”

Bias

Er waren niet alleen FSW-studenten naar de Onderzoeksparade gekomen, ook studentbestuursleden van andere faculteiten kwamen hun licht opsteken. En zo gebeurde het dat bij de workshop van Marjan Jongmans ook studenten Geowetenschappen en Milieuwetenschappen zich bogen over de vraag wat hun persoonlijke bias was, en hoe die mee resoneerde in hun onderzoek. Jongmans koos er namelijk voor om niet over haar paradepaardjes te vertellen, maar over de manier waarop zij onderzoek doet. Er ontstond een vertrouwelijke sfeer in de Opzoomerkamer, waarna Marjan ook nog inging op een aantal trends. Zoals de eis van steeds meer subsidieverstrekkers om de doelgroep van sociaalwetenschappelijk onderzoek bij het onderzoek zelf te betrekken. “Dit verandert het schaakspel.”

Debat

Na de workshops volgde een groot debat over de plaats van onderzoek in het onderwijs. In een gemoedelijke sfeer wisselden de studenten argumenten uit. De stellingen prikkelden ook de aanwezige docenten en onderzoekers; sommigen hadden moeite om zich niet teveel te mengen in het debat.

Vervolg

Het faculteitsbestuur steunde deze eerste Onderzoeksparade. Decaan Werner Raub: “Ik vind het belangrijk dat studenten zich realiseren dat ze niet alleen als aio een onderzoekende houding nodig hebben, maar ook in hun werkzame leven buiten de universiteit.” FB-studentlid en medeorganisator Carlien Ostermeier kijkt tevreden terug. “We gaan snel evalueren. Ik hoop op een vervolg, dan hebben we weer studenten nodig voor de organisatie én enthousiaste docenten om de workshops te verzorgen.”