Logo Universiteit Utrecht

Onderzoeksparade

Over

Dit jaar wordt de tweede Onderzoeksparade georganiseerd!
This year the second Researchparade will be organized!


Wat is het?

 

Binnen de faculteit sociale wetenschappen wordt mooi en goed onderzoek gedaan. Maar voor studenten is het niet altijd duidelijk waarnaar en door wie onderzoek gedaan wordt. En dat is zonde, want er is zoveel interessants op de faculteit aan onderzoek waar studenten niet altijd van op de hoogte zijn

De Onderzoeksparade laat studenten kennis maken met de grote variëteit aan onderzoek en hoe en door wie dit allemaal gedaan wordt.

Het doel met de onderzoeksparade is dat het studenten inzicht geeft in wat er allemaal speelt binnen het onderzoek zodat studenten geïnspireerd kunnen raken. Ook vormt deze dag een toevoeging aan de loopbaanoriëntatie van studenten.

Studenten krijgen veel informatie over beroepsmogelijkheden buiten het onderzoek, maar voor studenten is het ook leuk en interessant om te zien wat de opties zijn in het onderzoek met daarbij bijbehorende tips en trucs.

What is it?

In the faculty of social sciences beautiful and good research is being done. However, for students it is often not clear what the subjects of the research are and by who the research is done. And that is a shame, because there are many interesting researchprojects at this faculty where students are often not aware of.

The researchparade shows the students the enormous variance of research and how and by who this is being done.

The goal of the researchparade is to give insight to students of what is important in research so students might get inspired. Moreover, this day will be an addition to the career orientation of students.

Students will get a lot of information about career-opportunities outside the researchfield, but for students it is fun and interesting to see what the options are in the researchfield and to know the corresponding tips and tricks. 


Praktische info
Practical information

De onderzoeksparade vindt plaats op 20 maart 2017 in het Academiegebouw.
The researchparade will take place at 20th of march 2017 at the Academiegebouw.

 


 

Houdt deze website of Facebook in de gaten voor meer informatie.

Via  het Facebook-event kun je ook aangeven of je komt, maar vergeet je vooral niet via de site aan te melden (onder het kopje aanmelden).